ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗ

Η βιοαιθανόλη της Ηöfer Chemie GmbΗ παράγεται στην Γαλλία και συσκευάζεται και εισάγεται από την Γερμανία.

Άριστης ποιότητας βιοαιθανόλη σε υγρή μορφή, άοσμη και με τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας TUV που την καθιστούν την καλύτερη ποιοτικά στην Ευρώπη (πρώτη σε πωλήσεις στην Ευρώπη από το 2000) 

Η βιοαιθανόλη της Hofer Chemie GmbH είναι πλήρως μετουσιωμένη (σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ) και είναι 96,6% καθαρότητας που την καθιστούν εντελώς άοσμη.

ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗ 100% ΞΑΝΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΠΟ 10/12/23

Filter