ΝΕΑ

ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗ – ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

H βιοαιθανόλη είναι ευρέως παραγόμενο βιοκαύσιμο με περισσότερα από 18,3 εκατομμύρια τόνους παγκόσμια παραγωγή το 2003 (κυρίως  σε δύο χώρες Βραζιλία και ΗΠΑ). Τα αντίστοιχα δεδομένα της ΕΕ25 είναι πολύ μικρότερα. Το 2005, η παραγωγή βιοαιθανόλης ανήλθε σε 721 χιλιάδες τόνους,  70,5% αύξηση από το 2004 που οφείλεται κυρίως στον διπλασιασμό της παραγωγής βιοαιθανόλης από αλκοόλη για κρασί. Η Γερμανία εξαπλασίασε την παραγωγή της, η Ισπανία την αύξησε ενώ καινούργιες χώρες (Ουγγαρία, Λιθουανία και Τσεχία) ξεκίνησαν την παραγωγή. Σαν πρώτη ύλη...

Διαβάστε περισσότερα...