Νομικοί όροι χρήσης

Νομικοί όροι χρήσης

Γενικοί όροι χρήσης ηλεκτρονικού καταστήματος

Η ιστοσελίδα etzaki.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων της εταιρίας «Αφοί Γκαβογιάννη ΟΕ», εμπορία ειδών θέρμανσης, χονδρικό και λιανικό εμπόριο, κατασκευές τζακιών, ψησταριών,φούρνων και άλλων συναφών ειδών με Α.Φ.Μ: 997589230 , Δ.Ο.Y: Νέας Ιωνίας και η οποία εδρεύει στην Ελλάδα, στην Νέα Φιλαδέλφεια, Λεωφ.Θεσσαλονίκης 59, ΤΚ 14342, Τηλ: +30 210 2512490, Fax: +30 210 2102512448.

Οι παρακάτω όροι χρήσης αποσκοπούν στο να διατυπώσουν με σαφήνεια τους όρους που διέπουν τις σχέσεις της εταιρείας με τον εκάστοτε πελάτη, χρήστη ή επισκέπτη του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι χρήστες/επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις που διέπουν την χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης/επισκέπτης διαφωνεί με τους όρους αυτούς, καλείται να μην κάνει χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου. Οι παρόντες γενικοί όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, που διέπουν τις σχέσεις της εταιρίας με τον εκάστοτε πελάτη χρήστη ή επισκέπτη του ηλεκτρονικού καταστήματος έχουν ορισθεί βάσει του Νόμου 2251/1994 περί «Προστασίας Καταναλωτών» και ειδικότερα τις διατάξεις που αφορούν στην εμπορία από απόσταση και το Νόμο 2472/1997 περί «προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», ως ισχύουν σήμερα.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του εκάστοτε πελάτη χρήστη ή επισκέπτη του ηλεκτρονικού καταστήματος διέπεται από τους παρόντες όρους και από τις διατάξεις του Νόμου 2251/1994 περί «Προστασίας Καταναλωτών» και ειδικότερα τις διατάξεις που αφορούν στην εμπορία από απόσταση και το Νόμο 2472/1997 περί «προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

Η εταιρία επιφυλάσσεται ότι η οποιαδήποτε συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται ακολουθούμενη τις διατάξεις της νομοθεσίας και κατόπιν συναίνεσης των ιδίων χρηστών πελατών ή επισκεπτών αυστηρά και μόνο για λόγους  παροχής υπηρεσιών και εξυπηρέτησης.

Προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από χρήστες επισκέπτες ή πελάτες του παρόντος δικτυακού τόπου, μπορεί να συγκεντρώνονται από την εταιρεία σε αρχείο, να αποθηκεύονται και να υπόκεινται σε επεξεργασία από αυτήν για τον οικείο σκοπό. Οι χρήστες επισκέπτες ή πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να έχουν πρόσβαση στο αρχείο αυτό και να προβαίνουν εάν το επιθυμούν στην οποιαδήποτε επεξεργασία  αποκλειστικά και μόνο στο βαθμό που τους αφορά προσωπικά .

Η εταιρεία επιφυλάσσεται ότι δεν πρόκειται να μεταβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους που δεν είναι συνδεδεμένοι με την εταιρεία παρά μόνο με τη δική σας συγκατάθεση, εξαιρουμένων των περιπτώσεων  όπου απαιτείται η μεταβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους (εταιρίες αποστολών) για λόγους διεκπεραίωσης της παραγγελίας σας.

Για την οποιαδήποτε διεκπεραίωση συναλλαγής με τον παρόν διαδικτυακό τόπο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων, όπως το ονοματεπώνυμο σας, η διεύθυνση σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας καθώς και τα στοιχεία πληρωμής σας. Για την πλοήγηση στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν είναι αναγκαία η γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων παρά μόνο αν επιθυμείτε να προβείτε σε περαιτέρω υπηρεσίες όπως για παράδειγμα στη χρήση της υπηρεσίας αλληλογραφίας για την υποβολή μηνύματος προς την εταιρία μας, καθώς θα σας ζητηθούν τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα αντιτίθεται στην συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων ανηλίκων προσώπων και δεν  είναι εφικτή παρά μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων τους υπό τον όρο  ότι έχουν γνωστοποιηθεί τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ανηλικότητά τους.

Κάθε χρήστης/επισκέπτης εγγυάται για την ακρίβεια και γνησιότητα των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν και που υποβάλλει στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, καθώς και για το δικαίωμά του, υποβολής και των δεδομένων αυτών.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Για να διευκολύνει την πρόσβασή σας στις ιστοσελίδες του, το e-tzaki.gr μπορεί να συμπεριλάβει συνδέσεις με ιστοσελίδες του Internet, οι οποίες αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων ή τις διαχειρίζονται τρίτοι και ευθύνονται οι ίδιοι για το περιεχόμενο τους.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το e-tzaki.gr έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων. Ωστόσο, ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης).Το e-tzaki.gr δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των απεικονίσεων και των περιγραφών ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που αναφέρεται ή διατίθεται στον παρόντα δικτυακό τόπο.

COOKIES

Όπως κάθε ιστότοπος στο διαδίκτυο έτσι και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρησιμοποιεί cookies, προκειμένου η εταιρία να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες και υπηρεσίες (π.χ. διεκπεραίωση παραγγελιών) κάθε φορά που κάποιος χρήστης ή επισκέπτης επισκέπτεται το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Τα cookies είναι αλφαριθμητικά  μικρά αρχεία που μεταφέρονται στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή του εκάστοτε πελάτη χρήστη ή επισκέπτη και χρησιμοποιούνται για να αποθηκεύονται οι ρυθμίσεις, που έχει πραγματοποιήσει κατά την επίσκεψη του στο ηλεκτρονικό κατάστημα και οι οποίες εμφανίζονται αυτόματα στις επόμενες επισκέψεις του.

Τα cookies δεν προξενούν  κινδύνους  στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επισκέπτη ή πελάτη που επισκέπτεται το ηλεκτρονικό κατάστημα. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα αν το επιθυμεί κανείς να διαγράψει τα ήδη υπάρχοντα cookies στον σκληρό του δίσκο, να επιλέξει να απορρίψει την εγκατάσταση νέων cookies στον υπολογιστή του ή και να ερωτάτε εάν επιθυμεί  ένα cookie να εγκατασταθεί στον υπολογιστή του.

ΥΠΟΒΟΛΗ/ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η υποβολή παραγγελίας προϊόντων συνιστά δεσμευτική πρόταση αγοράς των εν λόγω προϊόντων στη συνολική τιμή που αναγράφεται κατά την υποβολή της παραγγελίας, όπως αυτή περιλαμβάνει Φ.Π.Α., έξοδα συσκευασίας και αποστολής, άλλες ισχύουσες χρεώσεις και τυχόν εκπτώσεις τις οποίες δικαιούσθε ως επισκέπτης/πελάτης. Η παραγγελία σας ολοκληρώνεται με την αποδοχή της από την εταιρεία δια αποστολής έγγραφης σχετικής επιβεβαίωσης (confirmation email) προς εσάς στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που υποδείξατε κατά την υποβολή της εν λόγω παραγγελίας. Σε αντίθετη περίπτωση που δεν λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε αμέσως με το κατάστημα στη διεύθυνση etzaki@gmail.com προκειμένου να ζητήσετε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η υποβολή της παραγγελίας σας.

Το κατάστημα χρησιμοποιεί μηχανισμό για την ακύρωση μίας παραγγελίας που έχει ήδη καταχωρηθεί και δεν έχει ακόμη παραδοθεί. Για οποιαδήποτε ακύρωση μιας παραγγελίας  θα πρέπει να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@e-tzaki.gr, φαξ στο 210 2512448 ή να τηλεφωνήσετε στο 210 2512490. Η δυνατότητα αυτή σας προσφέρεται μέχρι τη στιγμή που θα σας ενημερώσουμε για την αποστολή της παραγγελίας σας. Μετά το χρονικό αυτό σημείο δεν είναι δυνατή η ακύρωση.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ – ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ και ΚΟΣΤΗ

Το e-tzaki.gr  εξυπηρετεί  πελάτες  από  όλη  την  Ελλάδα,  την  Κύπρο και χώρες εντός Ε.Ε.

Οι τρόποι  αποστολής είναι οι εξής:


Α ) Με μεταφορική εταιρία (φορτηγά)

Πραγματοποιείται με μεγάλα φορτηγά  που καλύπτουν όλη την Ελλάδα. Η μεταφορά με μεταφορική εταιρία αφορά πελάτες εκτός  Αθηνών με ταχυδρομικό κώδικα από 18010 έως 18050 και 18900 έως 99999.  Συνιστάται για ογκώδη ή μεγάλου βάρους προϊόντα καθώς έτσι επιτυγχάνονται χαμηλές τιμές μεταφορικών και ενδείκνυται ακόμη και για μεταφορά προϊόντων που είναι σε υγρή μορφή και εύφλεκτα. Αν ως παραλήπτης είστε εταιρία, τα προϊόντα παραδίδονται  στην έδρα σας , επί  πεζοδρομίου. Αν ως παραλήπτης είστε ιδιώτης , παραλαμβάνετε από την έδρα της μεταφορικής της αντίστοιχης πόλης που έχετε δηλώσει ως διεύθυνση αποστολής ή με επιπλέον χρέωση κατοπιν συνεννόησης με την μεταφορική .

Αν επιλέξετε μεταφορική εταιρία το κόστος μεταφοράς είναι:

 • Για περιοχές με Τ.Κ. 18010-18050 ή 18900 – 69999:

        8,00 ευρώ για προϊόντα με “ογκομετρικό” βάρος   από 0.1 έως 10 κιλά

        +0,40 ευρώ για κάθε επιπλέον κιλό, άνω των 10 κιλών.

Το κόστος δεν ξεπερνά ποτέ τα 50,00 ευρώ

 • Για περιοχές με Τ.Κ. 57006,57012,57014,63071-63088, 63100,63200,70000-99999:

     10,00 ευρώ για προϊόντα με “ογκομετρικό” βάρος   από 0.1 έως 10 κιλά

     +0,40 ευρώ για κάθε επιπλέον κιλό, άνω των 10 κιλών.

Το κόστος δεν ξεπερνά ποτέ τα 50,00 ευρώ

 

Έχετε δυνατότητα εξόφλησης και με αντικαταβολή με επιβάρυνση 5% επι του τελικού ποσού με ελάχιστη χρέωση τα 8,00 ευρώ ανά παραγγελία (η επιβάρυνση αφορά κρατήσεις εμβαστικών από τις μεταφορικές εταιρίες και μεγάλες καθυστερήσεις στην απόδοση των αντικαταβολών -μέχρι και 3 μήνες). Η αντικαταβολή  δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 500 ευρώ βάση νομοθεσίας. Για ποσά άνω των 500 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου φπα για ιδιώτες ) θα πρέπει να γίνεται τραπεζική κατάθεση ή πληρωμή με πιστωτική κάρτα.


Β) Mε εταιρία ταχυμεταφορών (courier) .

Καλύπτει όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Συνιστάται για μικρού βάρους προϊόντα. Τα προϊόντα παραδίδονται στην πόρτα σας άμεσα και με ασφάλεια. Από αυτό τον τρόπο αποστολής εξαιρούνται προϊόντα σε υγρή μορφή και εύφλεκτα, για λόγους ασφαλείας. Σημαντικό πλεονέκτημα του τρόπου αυτού αποστολής είναι πως μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της αποστολής  της παραγγελίας σας , μέσω διαδικτύου με link που σας αποστέλλει το e-tzaki.gr.

Αν επιλέξετε εταιρία ταχυμεταφορών το κόστος μεταφοράς είναι:

 • Για περιοχές με Τ.Κ. (Ζώνη 1 & 2)*:

*

Ζώνη 1 με ταχυδρομικό κώδικα:  10431-14560, 14672-15343, 15354-16340 , 16678-17454 , 17121-17343 , 17457 – 18009 , 18051 – 18862 , 18864 – 18889

Ζωνη 2 με ταχυδρομικό κώδικα: 14561-14671, 15344-15353 , 16341-16777, 17455, 17456, 18863

 

5,50 ευρώ για προϊόντα με βάρος (ογκομετρικά)  0,1-2,0 κιλά

+1,5 ευρώ για κάθε επιπλέον κιλό, άνω των 2 κιλών και μέχρι 100 κιλά βάρος.

 • Για περιοχές με Τ.Κ. 18010-18050 ή 18900 – 69999:

6,50 ευρώ για προϊόντα με βάρος (ογκομετρικά)  0,1-2,0 κιλά

+1,5 ευρώ για κάθε επιπλέον κιλό, άνω των 2 κιλών και μέχρι 100 κιλά βάρος.

 • Για περιοχές με Τ.Κ. 57006,57012,57014,63071-63088, 63100,63200,70000-99999:

6,50 ευρώ για προϊόντα με βάρος (ογκομετρικά)  0,1-2,0 κιλά

+1,5 ευρώ για κάθε επιπλέον κιλό, άνω των 2 κιλών και μέχρι 100 κιλά βάρος.

Έχετε δυνατότητα εξόφλησης και με αντικαταβολή χωρίς επιπλέον χρέωση


 

Γ) με μεταφορική της εταιρίας e-tzaki.gr

Συνίσταται για οποιοδήποτε προϊόν επιθυμείτε και για προϊόντα μέχρι 300 κιλά συνολικά με προϋπόθεση να μπορούν να σηκωθούν από τον οδηγό τμηματικά.

Τα προϊόντα παραδίδονται στην πόρτα σας άμεσα και με ασφάλεια αφού προηγηθεί συνεννόηση της εταιρίας e-tzaki.gr μαζί σας για την ημερομηνία και την ώρα παράδοσης. Αυτός ο τρόπος αποστολής  μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παραλήπτες που βρίσκονται  μόνο εντός Αττικής (Ζωνη 1 & Ζώνη 2)

Ζώνη 1 με ταχυδρομικό κώδικα:  10431-14560, 14672-15343, 15354-16340 , 16678-17454 , 17121-17343 , 17457 – 18009 , 18051 – 18862 , 18864 – 18889

Ζωνη 2 με ταχυδρομικό κώδικα: 14561-14671, 15344-15353 , 16341-16777, 17455, 17456, 18863

Για την Ζώνη 1, το κόστος μεταφοράς είναι:

7,00 ευρώ ελάχιστη χρέωση (αφορά προϊόντα βάρους μέχρι 10 κιλά)

+0,30 ευρώ για κάθε επιπλέον κιλό, άνω των 10 κιλών.

Το κόστος μεταφοράς δεν ξεπερνά ποτέ τα 50,00 ευρώ.

 

Για την Ζώνη 2, το κόστος μεταφοράς είναι:

10,00 ευρώ ελάχιστη χρέωση (αφορά προϊόντα βάρους μέχρι 10 κιλά)

+0,30 ευρώ για κάθε επιπλέον κιλό, άνω των 10 κιλών.

Το κόστος μεταφοράς δεν ξεπερνά ποτέ τα 50,00 ευρώ.

 

Έχετε δυνατότητα εξόφλησης και με αντικαταβολή  χωρίς επιβάρυνση  στην αξία των προϊόντων καθώς επίσης και με χρήση πιστωτικής κάρτας (φορητό pos) αρκεί να το έχετε επιλέξει στην φόρμα παραγγελίας σας.

Δ) με μεταφορική της εταιρίας e-tzaki.gr – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΑΒΒΑΤΟ

Συνίσταται για οποιοδήποτε προϊόν επιθυμείτε και για προϊόντα μέχρι 300 κιλά συνολικά με προϋπόθεση να μπορούν να σηκωθούν από τον οδηγό τμηματικά.

Τα προϊόντα παραδίδονται στην πόρτα σας άμεσα και με ασφάλεια αφού προηγηθεί συνεννόηση της εταιρίας e-tzaki.gr μαζί σας για την ημερομηνία και την ώρα παράδοσης. Αυτός ο τρόπος αποστολής  μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παραλήπτες που βρίσκονται  μόνο εντός Αττικής (Ζωνη 1 & Ζώνη 2)

Ζώνη 1 με ταχυδρομικό κώδικα:  10431-14560, 14672-15343, 15354-16340 , 16678-17454 , 17121-17343 , 17457 – 18009 , 18051 – 18862 , 18864 – 18889

Ζωνη 2 με ταχυδρομικό κώδικα: 14561-14671, 15344-15353 , 16341-16777, 17455, 17456, 18863

Για την Ζώνη 1, το κόστος μεταφοράς είναι:

7,00 ευρώ ελάχιστη χρέωση (αφορά προϊόντα βάρους μέχρι 10 κιλά)

+0,30 ευρώ για κάθε επιπλέον κιλό, άνω των 10 κιλών.

Το κόστος μεταφοράς δεν ξεπερνά ποτέ τα 50,00 ευρώ.

 

Για την Ζώνη 2, το κόστος μεταφοράς είναι:

10,00 ευρώ ελάχιστη χρέωση (αφορά προϊόντα βάρους μέχρι 10 κιλά)

+0,30 ευρώ για κάθε επιπλέον κιλό, άνω των 10 κιλών.

Το κόστος μεταφοράς δεν ξεπερνά ποτέ τα 50,00 ευρώ.

 

Έχετε δυνατότητα εξόφλησης και με αντικαταβολή  χωρίς επιβάρυνση  στην αξία των προϊόντων καθώς επίσης και με χρήση πιστωτικής κάρτας (φορητό pos) αρκεί να το έχετε επιλέξει στην φόρμα παραγγελίας σας.

Ε) Με γερανό για πολύ βαριά προϊόντα.

Η χρέωση είναι 100,00 ευρώ για προϊόντα βάρους 1000 κιλών. Για κάθε επιπλέον κιλό, άνω των 1000 κιλών, υπάρχει χρέωση 0,05 ευρώ.

 

Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης έχει την δυνατότητα εφόσον το επιθυμεί να παραλάβει την παραγγελία του από το φυσικό μας κατάστημα κατόπιν συνεννόησης για την ώρα και αφού έχει επιβεβαιώσει την διαθεσιμότητα των προϊόντων που επιθυμεί να αγοράσει.


Σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας, όπου οι εταιρείες ταχυμεταφορών δεν καλύπτουν με το δίκτυό τους αλλά και την Κύπρο, η αποστολή γίνεται μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων (Συστημένη αποστολή).

Χρόνος αποστολής

Όλα τα προϊόντα αποστέλλονται εντός 1-4 ημέρες  εκτός αυτών που δεν είναι διαθέσιμα και απαιτούν προπαραγγελία .

 

.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Μπορείτε να ολοκληρώσετε τις αγορές σας με τους εξής τρόπους πληρωμής:

 1. Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Μπορείτε να καταθέσετε το ποσό της παραγγελίας σας στους παρακάτω αριθμούς λογαριασμού:

ALPHA BANK : 159002320004276 / IBAN: GR2401401590159002320004276

Eurobank: 00260049700200767462 / IBAN: GR4602600490000700200767462

Δικαιούχοι: ΑΦΟΙ ΙΩΑΝ.ΚΑΙ ΑΘΑΝ. ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΕ

Παρακαλούμε φροντίστε να αναγράφετε στο αποδεικτικό  κατάθεσης  το ονοματεπώνυμο σας.

Μετά την κατάθεση των χρημάτων σας παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας  για την επιβεβαίωση της κατάθεσης στο τηλ. 210.2512490 ή παρακαλούμε να αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης είτε ηλεκτρονικά με email στο etzaki@gmail.com είτε με fax στο 2102512448.


 1. Με αντικαταβολή μέσω εταιρίας courier

Έχετε δυνατότητα εξόφλησης  με αντικαταβολή  χωρίς επιβάρυνση στην αξία των προϊόντων.

 1. Με αντικαταβολή μέσω μεταφορικής εταιρίας (μόνο με μετρητά) 

Εμφανίζεται ως τρόπος πληρωμής εφόσον το συνολικό ποσό της παραγγελίας είναι από 50,00 ευρώ ως 500,00 ευρώ.

Έχετε δυνατότητα εξόφλησης  με αντικαταβολή με επιβάρυνση 5% επι του τελικού ποσού με ελάχιστη χρέωση τα 8,00 ευρώ ανα παραγγελία. Η επιβάρυνση αφορά κρατήσεις εμβαστικών από τις μεταφορικές εταιρίες και μεγάλες καθυστερήσεις στην απόδοση των αντικαταβολών (μέχρι και 3 μήνες) .Η αντικαταβολή δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 500 ευρώ βάση νομοθεσίας. Για ποσά άνω των 500 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου φ.π.α. 24% για ιδιώτες ) θα πρέπει να γίνεται τραπεζική κατάθεση ή πληρωμή με πιστωτική κάρτα.  

 1. Με αντικαταβολή με φορτηγό της εταιρίας και πληρωμή με μετρητά

Έχετε δυνατότητα εξόφλησης  με αντικαταβολή  χωρίς επιβάρυνση  στην αξία των προϊόντων.

 1. Με αντικαταβολή με φορτηγό της εταιρίας και πληρωμή με χρήση πιστωτικής/ χρεωστικής κάρτας (φορητό pos)

Έχετε δυνατότητα εξόφλησης  με αντικαταβολή  χωρίς επιβάρυνση  στην αξία των προϊόντων. Δυνατότητα εξόφλησης με 3 άτοκες δόσεις για αγορές άνω των 150,00 ευρώ , με 6 άτοκες δόσεις για αγορές άνω των 300,00 ευρώ (εξαιρούνται ειδικές παραγγελίες) και 12 άτοκες δόσεις για αγορές άνω των 600,00 ευρώ

 1. Με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα μέσω της ασφαλούς πλατφόρμας της viva payments Δυνατότητα εξόφλησης με 3 άτοκες δόσεις για αγορές άνω των 150,00 ευρώ , 6 άτοκες δόσεις για αγορές άνω των 300,00 ευρώ και 12 άτοκες δόσεις για αγορές άνω των 600,00 ευρώ (εξαιρούνται ειδικές παραγγελίες)Υποστηρίζονται όλες οι πιστωτικές, προπληρωμένες και χρεωστικές κάρτες VISA και MasterCard ανεξάρτητα εκδότριας τράπεζας. Επίσης υποστηρίζονται όλες οι corporate πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες με δυνατότητα ηλεκτρονικών συναλλαγών.
  Οι πληρωμές γίνονται μέσω του ασφαλούς περιβάλλοντος της Viva Payments. Ο αριθμός της πιστωτικής σας κάρτας εισάγετε κατευθείαν στο σύστημα της Viva Payments και κανένα προσωπικό στοιχείο της δεν αποθηκεύεται στους servers μας.
  Εγγύηση ασφάλειας των συναλλαγών με τη συνεργασία της Viva Payments και της Eurobank.  H Viva Payments είναι υπηρεσία αδειοδοτημένη από την τράπεζα της Ελλάδος.
 2. Με πληρωμή στο κατάστημα με μετρητά
 3. Με πληρωμή στο κατάστημα με χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας.

Δυνατότητα εξόφλησης ως 6 άτοκες δόσεις για αγορές άνω των 300,00 ευρώ και ως 12 άτοκες δόσεις για αγορές άνω των 600,00 ευρώ (εξαιρούνται ειδικές παραγγελίες).

To βάρος κάθε προϊόντος που αναγράφεται στο πεδίο ” επιπρόσθετες πληροφορίες” είναι το “ογκομετρικό βάρος” και οχι το πραγματικό. Το ογκομετρικό βάρος υπολογίζεται σύμφωνα με τις διαστάσεις του δέματος του προϊόντος, ώστε να καθιστά ασφαλή την μεταφορά του, με τον κανόνα : (Β*Υ*Π)/5000

Η εταιρία μας σε καμία περίπτωση δεν λαμβάνει γνώση των στοιχείων της πιστωτικής σας κάρτας.

Έκδοση στοιχείων τιμολογίου

Στο e-tzaki.gr σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε αν για την παραγγελία σας θα εκδοθεί απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο. Τιμολόγιο εκδίδεται σε εταιρείες και σε ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον συμπληρώσουν κατά την παραγγελία τους τα εξής στοιχεία: επωνυμία εταιρείας, διεύθυνση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. και ιδιότητα εταιρείας ή επάγγελμα για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Συμπληρώστε τα στοιχεία αυτά στο τελευταίο πεδίο λίγο πριν την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας.

Τιμές πωλούμενων προϊόντων

Οι τιμές των προϊόντων αναγράφονται με Φ.Π.Α. για δική σας διευκόλυνση.

Οι τιμές αυτές αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη μας, ενώ το e-tzaki.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να αναπροσαρμόζει τις τιμές.

Για ορισμένες όμως περιοχές της Ελλάδας για τις οποίες ισχύουν μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α., οι τιμές των προϊόντων είναι χαμηλότερες από τις αναγραφόμενες, κατά το μειωμένο συντελεστή. Αν λοιπόν διαμένετε ή έχετε έδρα επιχείρησης σε μια τέτοια περιοχή, τότε θα πληρώσετε λιγότερα χρήματα και εμείς θα κάνουμε τον υπολογισμό του τελικού ποσού (μειωμένου) Φ.Π.Α. που θα χρεωθείτε, μετά την καταχώρηση της παραγγελίας σας. Ακόμα και αν η αγορά σας γίνει με πιστωτική κάρτα, τότε εμείς θα αφαιρέσουμε την παραπάνω διαφορά από το δεσμευμένο ποσό για την παραγγελία σας.

ΤΡΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 • Κατόπιν ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας, το προϊόντα που έχετε παραγγείλει σας αποστέλλονται μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών (Γενική Ταχυδρομική) , το αργότερο εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της παραγγελία σας στη διεύθυνση που εσείς ορίσατε κατά τη διεξαγωγή της παραγγελία σας. Ανωτέρα βία: Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε μέσω email, προκειμένου να μας δηλώσετε αν υπό αυτές τις συνθήκες, επιθυμείτε την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Οι τιμές που αναγράφονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα για κάθε προϊόν συμπεριλαμβάνουν και ΦΠΑ (24%). Η εταιρία σας επιβεβαιώνει ότι της δίνεται το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές χωρίς την αναγκαία παροχή σχετικής ενημέρωσης ή ανακοίνωσης.

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Επιστροφές και αλλαγές γίνονται δεκτές εντός 15 ημερών. Το προϊόν ή τα προϊόντα θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, να μην έχουν χρησιμοποιηθεί ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση πέραν της αρχικής τους και να μην έχει καταστραφεί ή συσκευασία τους.

Τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να είναι σωστά συσκευασμένα ώστε να μην υποστούν φθορά κατά τη μεταφορά τους.

Σε περίπτωση επιστροφής του προϊόντος  τα χρήματα μπορούν είτε να πιστωθούν στον λογαριασμό σας για επόμενη αγορά είτε να επιστραφούν σε τραπεζικό σας λογαριασμό, σύμφωνα με την επιθυμία σας. Η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται εφόσον μαζί με το προϊόν επιστραφεί και η απόδειξη λιανικής του πώλησης.  Για την επιστροφή των χρημάτων χρειάζονται  έως  5 εργάσιμες ημέρες  από την παραλαβή των προϊόντων στο e-shop και δικαιούχος του λογαριασμού πρέπει να είναι ο πελάτης στου οποίου το όνομα έχει πραγματοποιηθεί η παραγγελία.

Επιστροφή χρημάτων γίνεται μόνο με την επίδειξη της απόδειξης λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο.

Η επιστροφή χρημάτων αφορά αποκλειστικά και μόνο τις ηλεκτρονικές αγορές και όχι τις αγορές από φυσικό κατάστημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Η εταιρία ενδέχεται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας σας, αποστέλλοντας είτε στην ηλεκτρονική ταχυδρομική σας διεύθυνση είτε μέσω μηνύματος στο κινητό σας τηλέφωνο ενημερώσεις σχετικά με καινούργια προϊόντα ή ενημερώσεις για τυχόν τρέχουσες προσφορές. Όταν μοιραζόμαστε πληροφορίες με τρίτους που εργάζονται για λογαριασμό της εταιρίας μας καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε την έγγραφη συμμόρφωση τους με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρίας. Εκτός των  αναφερομένων, η  εταιρεία δεν θα κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες, χρήστες ή επισκέπτες του ηλεκτρονικού καταστήματος να επικοινωνούν με την εταιρία μέσω τηλεφώνου στο τηλέφωνο Τηλ:  210 2512490, με τηλεφωνητή στο τηλ.213 0097690, στο φαξ:  210 2512448  και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση etzaki@gmail.com

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, της συνολικής εμφάνισης, των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων και εν γένει όλων των αρχείων του καταστήματος είναι πνευματική ιδιοκτησία, βιομηχανικά σχέδια, διακριτικά γνωρίσματα, σημάδια, σύμβολα, σημεία και κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της εταιρείας, των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και επιχειρήσεων και των προμηθευτών της και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που τυχόν αναφέρονται στο Κατάστημα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών, φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς εκείνοι φέρουν τη σχετική ευθύνη.

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΩΝ

Ο κάθε επισκέπτης χρήστης ή πελάτης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος καθίσταται υπεύθυνος  να αποδέχεται τους όρους χρήσης που αναφέρονται εδώ. Επίσης συμφωνεί και αποδέχεται ότι είναι οικονομικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς και για χρήση του εγγεγραμμένου λογαριασμού του από τρίτους. Κατά αυτόν τον τρόπο ο κάθε χρήστης/ πελάτης ορίζεται υπεύθυνος να ελέγχει κάθε χρήση του λογαριασμού του στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παραπάνω Όροι υπόκεινται στο ελληνικό δίκαιο και στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,   και ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτά. Εάν κάποια διάταξη κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη από το αρμόδιο δικαστήριο, παύει να ισχύει, χωρίς αυτό να επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων Όρων. Κάθε διαφορά που ανακύπτει από την χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή που αφορά τους παρόντες Όρους υπόκειται στην αρμοδιότητα των καθ’ ύλη αρμόδιων δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης

Η εταιρία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης ακολουθώντας τις σχετικές διατάξεις χωρίς κάποια προειδοποίηση, και οι οποίοι θα ισχύουν από την ημέρα ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα.